Nauczanie informatyczne

Zdawać by się mogło, iż informatyka to stosunkowo niedawno włączony wątek w szkółce, ale nic bardziej błędnego, bowiem prymarne konwersatoria pokazywały się cyklicznie w dwóch technikach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy lekcje dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w ogólny zakres rąk komputery poczęły docierać w latach 80 XX wieku, wówczas PC-ty nadarzyły się globalne jak również ogólnodostępne, nazywano je wtenczas jednostkowymi pecetami. W roku 1985 ujawnił się naczelny ogólnodostępny program nauczania informatyki w liceach, sporządzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również zaakceptowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Pierwsze ćwiczenia w szkole były poświęcone przeważnie planowaniu pecetów, na okoliczność, że nie było oprogramowania użytkowego a także edukacyjnego oraz nie bywała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Kiedy później pojawiało się już software zdecydowanie bardziej aplikacyjne, wówczas wzrastało zaciekawienie aplikacjami. Natomiast w liceach składano już większy nacisk na czynności wyszukiwania i użytkowania wiadomości a także tak też się czyni po obecny czas.